Laatste Nieuws
Vrienden van Theater Landgraaf
geplaatst op: 31-03-2021


Word vriend van Theater Landgraaf

Theater Landgraaf kan alleen bestaan als daar een gezonde basis aan ten grondslag ligt. Ten dele wordt die gerealiseerd door een gemeentelijke subsidie. De gemeente erkent daarmee het algemeen belang en de functie van het theater binnen de Landgraafse gemeenschap. Maar daarmee zijn wij er niet. Daarom zoekt het theater steun van vrienden, donateurs en bedrijven die het theater een warm hart toedragen. Enkele vrijwilligers namen het initiatief om een aparte stichting in het leven te roepen die zich uitsluitend richt op het verwerven van middelen voor het Theater. Met uw steun kunnen wij niet alleen mooie producties aankopen, ontwikkelen en realiseren, maar draagt u ook bij aan een sterke programmering en de verdere ontwikkeling van onze Jeugdtheaterschool.

In het theater en bij het theaterbureau zijn folders verkrijgbaar waar alles in staat.
Downloaden van de folder kan ook. Klik daarvoor op:
downloaden folder.