Cabaret
Deze voorstelling vond
plaats in het verleden
Frans Hendriks
De tsiet vluut
aanvang: 20.00 uur
entree: € 7.00
Weë kint ziech nit vinge in dizze titel van al werm de veerde onemansjow van d'r Frans? Me sjteet 't mörjens óp en ieër me erg dri hat, is 't al werm tsiet um noa bed tse joa. De daag, de wèche en de joare vluje um.
Vrui diech óp jiddere daag en vrui diech óp d'r projram deë diech durch d'r Frans jeboane weëd. Vöal hoemoor en lidjer in 't Kirchröadsj plat vulle d'r oavend.

Doe zals diech jing menuut verveële en an 't end van d'r projram zalste dinke: "Wat is die tsiet umjevloage".


Wie kan zich niet vinden in deze titel van de alweer vierde one man show van onze Frans? Je staat 's morgens op en voor je er erg in hebt is het weer tijd om naar bed te gaan. De dagen, de weken en jaren vliegen voorbij.
Verheug je op iedere dag en verheug je op het programma dat je door onze Frans aangeboden wordt. Veel humor en liedjes in het Kerkraads dialect vullen de avond.

Je zult je geen minuut vervelen en aan het eind van het programma zul je denken: "Wat is de tijd omgevlogen".